fons3.png

Els alumnes que s'han de matricular a l'IES LA RIBERA han de seguir les instruccions següents:

La informació sobre el contingut de les materies específiques i troncals als diferents cursos es poden consultar a aquest link.

Materies específiques i troncals 

La informació i els impresos de la matrícula dels diferents cursos es poden trobar al següent link.

Instruccions i Impresos

Alumnes de primaria que es matriculen per cursar 1r ESO.

 

TRONCALS PER PRIMER D’ESO (6 obligatòries)

ESPECÍFIQUES PER PRIMER D’ ESO (n’ha de cursar 4)

Biologia i geologia

Educació Fisica (obligatòria)

Geografia i història

Educació Plàstica, Visual i Audiovisual I (obligatòria)

Llengua castellana i literatura

Música I (obligatòria)

Matemàtiques

Valors ètics o Religió a elecció dels pares/tutors/alumne. Ambdues avaluables

Anglès

 

Llengua catalana i literatura

 

Alumnes que actualment cursen 1r ESO a l'IES LA RIBERA.

TRONCALS PER SEGON D’ESO (6 obligatòries)

ESPECÍFIQUES PER SEGON D’ ESO (n’ha de cursar 4)

Física i Química

Educació Fisica (obligatòria)

Geografia i història

Tecnologia I (obligatòria)

Llengua castellana i literatura

Valors ètics o Religió a elecció dels pares/tutors/alumne. Ambdues avaluables

Matemàtiques

I una d’aquestes a elecció (*) dels pares/tutors/alumnat:

Educació Plàstica, Visual i Audiovisual II

Anglès

Música II

Llengua catalana i literatura

Segona llengua estrangera – Alemany

TRONCALS PER TERCER D’ESO (7 obligatòries)

ESPECÍFIQUES PER TERCER D’ ESO (n’ha de cursar 4)

Biologia i geologia

Educació Fisica (obligatòria)

Física i Química

Tecnologia II (obligatòria)

Geografia i història

Valors ètics o Religió a elecció dels pares/tutors/alumne. Ambdues avaluables

Llengua castellana i literatura

I una d’aquestes a elecció (*) dels pares/tutors/alumnat:

No es pot tornar a cursar la mateixa específica que s’ha fet a 2n (excepte Alemany)

Cultura clàssica

Matemàtiques

Educació Plàstica, Visual i Audiovisual II

Anglès

Música II

Llengua catalana i literatura

2a. L. estrangera – Alemany (Convé haver-la cursada l’any anterior, sino parlar caporalia d’estudis)

TRONCALS PER QUART D’ESO (7 obligatòries)

ESPECÍFIQUES PER QUART D’ ESO (n’ha de cursar 3)

Anglès

Educació Fisica (obligatòria)

Geografia i història

Valors ètics o Religió a elecció pares/tutors/alumne. Ambdues avaluables i computables

Llengua castellana i literatura

I una d’aquestes a elecció (*) dels pares/tutors/alumnat:

Educació Plàstica, Visual i Audiovisual

Llengua catalana i literatura

Música

Matemàtiques acadèmiques (opció batxillerat)

Matemàtiques aplicades (opció FP)

2a. L. estrangera – Alemany (Per cursar aquesta assignatura sense haver-la cursada l’any anterior, consulteu amb caporalia d’estudis)

Biologia i geologia (opció batx. Ciències)

Tecnologies de la informació i la comunicació

Fisica i química (opció batx. Ciències)

Ciències aplicades a l’activitat professional

Llatí (opció batx. Humanitats i C.Socials)

Cultura clàssica

Economia (opció batx. Humanitats i C.Socials)

Tecnologia (només per les opcions adreçades a fer Batxillerat)

Iniciació act. Emprenedora i empresarial (opció FP)

Tecnologia (opció FP)

Les assignatures específiques s'assignaran en funció de la disponibilitat, organització i funcionament de centre


fondolapicescolores.jpg

Menjar Saludable

Orientació Acadèmica I Professional