fons5.png

Extraescolars

La filosofia de l’IES LA RIBERA amb les sortides extraescolars dels diferents cursos queda reflectida en aquesta imatge. A mesure que els alumnes van pujant de curs i van creixent, la seva maduresa fa possible que el viatge sigui un poc més allunyat. D’aquesta forma un alumne que cursa l’ESO i BATXILLERAT en aquest institut té la possibilitat de fer de forma progressiva les diferents sortides que l’institut ofereix. La programació d'extraescolars queda reflectida al link següent.

Programació d'Extraescolars

 

SOL·LICITUD D'ACTIVITAT IES LA RIBERA (2 setmanes abans de la sortida)

 

Trimestre

 

Nom de l'activitat:

 

Data:

 

Horari:

 

Departament i

professor organitzador:

 

Lloc de l'activitat:

Dins el centre (tipus taller, xerrada, etc.).

Fora del centre, lloc a especificar: ______________________

Professorat acompanyant :

 

Cursos:

 

Nombre total d'alumnes:

 

Observacions (quan l'activitat només la fan alguns alumnes del grup, per exemple, en cas d'optatives...):

 

Marcau quin tipus de transport emprareu:

 

Objectiu i avaluació de l'activitat:

 

 

 

 

 

 

 

 

Palma, _________ de ___________ de _______

 

 

IES LA RIBERA. C/Martinet s/n 07610 Platja de Palma. Tel. 971494189/ fax. 971494193

Subcategories

 

SOL·LICITUD D'ACTIVITAT IES LA RIBERA (2 setmanes abans de la sortida)

 

Trimestre

 

Nom de l'activitat:

 

Data:

 

Horari:

 

Departament i

professor organitzador:

 

Lloc de l'activitat:

Dins el centre (tipus taller, xerrada, etc.).

Fora del centre, lloc a especificar: ______________________

Professorat acompanyant :

 

Cursos:

 

Nombre total d'alumnes:

 

Observacions (quan l'activitat només la fan alguns alumnes del grup, per exemple, en cas d'optatives...):

 

Marcau quin tipus de transport emprareu:

 

Objectiu i avaluació de l'activitat:

 

 

 

 

 

 

 

 

Palma, _________ de ___________ de _______

 

 

IES LA RIBERA. C/Martinet s/n 07610 Platja de Palma. Tel. 971494189/ fax. 971494193

fondolapicescolores.jpg

Menjar Saludable

Orientació Acadèmica I Professional