fons5.png

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la salut com "un estat de complet benestar físic, mental i social", el que suposa que aquest concepte va més enllà de l'existència o no d'una malaltia. En conseqüència, més que d'una vida sana cal parlar d'un estil de vida saludable del qual formen part l'alimentació, l'exercici físic, la prevenció de la salut, el treball, la relació amb el medi ambient i l'activitat social.

Enquesta de Vida Saludable


fondolapicescolores.jpg

Menjar Saludable

Orientació Acadèmica I Professional