La filosofia de l’IES LA RIBERA amb les sortides extraescolars dels diferents cursos queda reflectida en aquesta imatge. A mesure que els alumnes van pujant de curs i van creixent, la seva maduresa fa possible que el viatge sigui un poc més allunyat. D’aquesta forma un alumne que cursa l’ESO i BATXILLERAT en aquest institut té la possibilitat de fer de forma progressiva les diferents sortides que l’institut ofereix. La programació d'extraescolars queda reflectida al link següent.

Programació d'Extraescolars