fons5.png

La filosofia de l’IES LA RIBERA amb les sortides extraescolars dels diferents cursos queda reflectida en aquesta imatge. A mesure que els alumnes van pujant de curs i van creixent, la seva maduresa fa possible que el viatge sigui un poc més allunyat. D’aquesta forma un alumne que cursa l’ESO i BATXILLERAT en aquest institut té la possibilitat de fer de forma progressiva les diferents sortides que l’institut ofereix. La programació d'extraescolars queda reflectida al link següent.

Programació d'Extraescolars


fondolapicescolores.jpg

Menjar Saludable

Orientació Acadèmica I Professional