fons3.png

3. PROCEDIMENT:

 

A) Els alumnes poden fer la donació dels llibres a la sala multiusos els dies indicats a la taula

 

B) Els dies assenyalats els alumnes podran venir a la recepció de llibres i per cada llibre rebut s´han d'entregar 5 euros en dipòsit.

 

C) Els 5 euros de dipòsit seran recollits per l´alumne donant els dies 18, 19 i 20 de setembre al primer pati dins la peixera ( ningú podrà demanar els doblers a partir del dia 25 de setembre. Si els doblers no són recollits els dies indicats es considerarà que s´ha realitzat una donació pel Projecte Mediambiental del centre).

 

4. DATES :

DONACIÓ DE LLIBRES

RECEPCIÓ DE LLIBRES

25 juny ( 9-11 h )

27, 28 juny ( 9-11h )

7 setembre (10-12h)

10, 11 setembre (10,30-12,30h)

 

SI L´ALUMNE HA SUSPÈS 2 O MENYS ASSIGNATURES POT ENTREGAR ELS LLIBRES EL JUNY PERÒ SI LI HAN QUEDAT MÉS DE 2 ASSIGNATURES HAURÀ DE FER L´ENTREGA EL SETEMBRE.

 

5. El donant ha de dur DUES FITXES EMPLENADES PER A CADA LLIBRE que podeu descarregar d'aquest link o trobar a la Consergeria del centre. La fitxa quedarà dins el llibre i serà comprovada i signada per la persona que el revisi .

 

6. S'haurà d'agafar número a consergeria segons l'ordre d'arribada (es donarà número mitja hora abans del començament del programa). Només es podrà agafar número fins a les 10:30 a juny o 11:45 a setembre.

 

7. El centre no es fa responsable dels llibres, ni dels doblers, ni si ocorren situacions extraordinàries, com incendis, robatoris o altres.

 

8. Els llibres abandonats a les aules passaran a ser propietat del centre.


fondolapicescolores.jpg

Menjar Saludable

Orientació Acadèmica I Professional