fons3.png

Els alumnes que tenen matèries pendents de cursos anteriors han de clicar a l'assignatura corresponent:

 

Matemàtiques

 

 

Religió

 

 

Física Química

 

 

Educació Física

 

 

Anglès

 

 

Tecnologia

 

 

Educació Plàstica

 

 

Biologia-Geologia

 

 

Economia

 

 

Català

 

 

Castellà

 

 

Educació musical

 

 

fondolapicescolores.jpg

Menjar Saludable

Orientació Acadèmica I Professional