• Com puc accedir a la web per famílies?
És necessari tenir un usuari i una contrasenya. En cas de no haver tengut mai un usuari, la persona interessada s'ha de posar en contacte amb el personal del centre on tengui els seus fills o alumnes tutoritzats escolaritzats.
Si la persona interessada en accedir a la web de famílies té un certificat digital, pot accedir-hi directament. No es necessari haver de sol·licitar un usuari per l'accés.

 

  • Tenc usuari, però no el recordo.
La persona que es trobi en aquesta situació ha de contactar directament amb el personal del del centre on tengui els seus fills o alumnes tutoritzats escolaritzats. Des d'allà se li recordarà l'usuari i si escau la contrasenya.

 

  • He oblidat la contrasenya.
Es pot obtenir una nova contrasenya accedint a la URL d'accés a la web de les famílies. (https://www3.caib.es/xestib/).

 

  • Usuari bloquejat
Si s'han fet varis intents d'accés al GestIB sense èxit això farà que l'usuari quedi bloquejat. Per resoldre aquesta incidència se recomana sol·licitar una nova contrasenya. Per això s'han de seguir les passes indicades en el punt anterior.

 

 

  • On es fa el canvi de contrasenya?
El canvi de la contrasenya es fa a des de la següent URL: https://www.caib.es/Intranet/canviapassword.do
CAL RECORDAR que la contrasenya que es facilita a l'usuari via sms té una vigència d'un any. Igualment l'usuari pot canviar-la sempre que vulgui des de la pàgina indicada abans. Cada vegada que es fa un canvi, s'inicia el període de vigència d'un any.

 

  • He rebut un sms amb usuari i sense contrasenya. El cos del missatge indica "contacti amb la seva unitat administrativa"
En aquest cas la persona interessada té un usuari del tipus e+DNI, això vol dir que la persona que reb aquest missatge ha treballat o treballa en alguna dependència de l'administració pública depenent del Govern o en algun moment va fer algun tràmit amb el Govern. En aquest cas
  • si la persona està en actiu, se recomana contactar amb el servei de suport informàtic del Govern (971 17 70 70) on se estudiarà el que s'ha de fer amb aquest usuari.
  • si la persona no està en actiu o no té record d'haver fet cap tràmit, ha de contactar amb el centre on té els fills escolaritzats i sol·licitar que s'assigni el seu usuari al grup secundari corresponent al centre fent servir el programari SeU.

 

  • He rebut un sms on en el cos del missatge indica "GestIB: El seu usuari xxxxxxx no es pot gestionar automàticament. Posis en contacte amb el centre"
En aquest cas, el centre ha de gestionar una alta nova, fent servir el programa GestIB. Per això ha d'anar a l'opció de menú Famílies>>Comptes d'usuari i fer tot el procés, com si es tractas d'una alta nova. La diferència està en que es genera el mateix usuari que tenia la persona sol·lcitant. Aquest procés deixa a l'usuari vinculat al centre que fa la gestió i permet que l'usuari pugui gestionar la seva contrasenya sense problema en una situació futura.