Personal de secretaria:

La secretaria del centre la gestionen les persones següents

Ana Álvarez Carrero

    Cap de la secretaria

 

Àngela Maria Fernández del Río