fons5.png

Sorteig públic per elegir els membres de la junta electoral

A tota la comunitat educativa.

Rebuda les instruccions de la Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa i en compliment del calendari per a les eleccions al Consell Escolar 2018, us informam que el sorteig públic per elegir els membres de la Junta Electoral encarregada d'organitzar el procediment d'elecció dels representants del Consell Escolar, tindrà lloc el proper 5 d'octubre a les 10:45h. al despatx de la direcció.

Els censos dels que s'elegiran els diferents membres es troben penjats als llocs indicats a continuació, per tal que els pogueu consultar.

         - Cens de Personal Docent: Sala de professors.

         - Cens de Pares/Mares/Tutors: Tauler d'anuncis de secretaria.

         - Cens Alumnat:Tauler d'anuncis de secretaria.

         - Cens del Personal no Docent:Tauler d'anuncis de secretaria.

Palma 2 d'octubre de 2018.


fondolapicescolores.jpg

Menjar Saludable

Orientació Acadèmica I Professional