fons5.png

Els percentatges de la composició de la nota final vindrà determinat en funció de les notes que es disposin en cada trimestre. Els alumnes han de estar informats d’aquests percentatges per part del professor.

4º ESO de TIC, TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÒ I LA COMUNICACIÒ

Teoria

Exàmens, proves especifiques

50,00%

Pràctica

Activitats, Documentació

40%

Actitud

Treball, comportament, etc

10%

 


fondolapicescolores.jpg

Menjar Saludable

Orientació Acadèmica I Professional