Si voleu més informació podeu clicar al nom de l'assignatura.

Assignatures 3r PMAR

Tants per cent (%) dels diferents ítems

Proves

objectives

Activitats

Participació,

dedicació i esforç

Àmbit de llengües estrangeres

  • Primera llengua estrangera-Anglès

60

20

20

Àmbit pràctic

  • Educació plàtica, visual i audiovisual II.
  • Tecnologia II

30

40

30

Àmbit científic i matemàtic

  • Física i química
  • Matemàtiques
  • Biologia i geologia

50

30

20

Àmbit lingüístic i social

  • Llengua catalana i literatura
  • Llengua castellana i literatura
  • Geografia i història

50

30

20

Educació física

30

40

30