fons5.png

 

Els percentatges de la composició de la nota final vindrà determinat en funció de les notes que es disposin en cada trimestre. Els alumnes han de estar informats d’aquests percentatges per part del professor.

 

2º ESO de TECNOLOGIA A,B,C,D,E amb 1 hora de taller setmanal

 

Teoria

Exàmens llibre digital i escrits

30%

 

Versiòns dinàmiques, (exercicis del llibre)

10%

 

Quadern, documentació, làmines

10%

Taller

Projectes, grup

25%

 

Memòries, individual

5%

Actitud

Treball, comportament, etc

20%

 


fondolapicescolores.jpg

Menjar Saludable

Orientació Acadèmica I Professional