fons5.png

Si voleu més informació podeu clicar al nom de l'assignatura.

Assignatures 2n Batxillerat A/B Científic/Social

Tants per cent (%) dels diferents ítems

Proves

objectives

Activitats

Participació,

dedicació i esforç

Economia de l'empresa

90

10

---

Fonaments d'administració i gestió

50

40

10

Dibuix Tècnic II

50

40

10

Matemàtiques aplicades a les ciències socials II

90

---

10

;Matemàtiques II

90

---

10

Història de la filosofia

90

10

---

Geografia

90

10

---

Història d'Espanya

90

10

---

Segona llengua estrangera-Alemany II

90

10

---

Primera llengua estrangera-Anglès II

90

10

---

Llengua catalana i literatura II

75

25

---

Tecnologia industrial de la informació i la comunicació II

50

40

10

Física

90

5

5

Química

90

5

5

Biologia

90

5

5

Ciències de la terra i del medi ambient

60

30

10

Llatí II

70

20

10

Literatura universal

50

40

10

Llengua castellana i literatura II

90*

5**

5***

*Inclou 20 punts de lectura

**Quadern, treball en classe i casa

*** Comportament, Respecte i assistència


fondolapicescolores.jpg

Menjar Saludable

Orientació Acadèmica I Professional