fons5.png

Si voleu més informació podeu clicar al nom de l'assignatura.

Assignatures 1r ESO

Tants per cent (%) dels diferents ítems

Proves

objectives

Activitats

Participació,

dedicació i esforç

Matemàtiques

70

10

20

Educació plàstica, visual i audiovisual I

20

60

20

Música I

60

30

10

Educació física

30

40

30

Geografia i història

60

30

10

Biologia i geologia

65

25

10

Primera llengua estrangera-Anglès

70

15

15

Llengua catalana i literatura

60

30

10

Religió catòlica

---

80

20

Valors ètics

---

50

50

Llengua castellana i literatura

70*

20**

10***

*Inclou 10 punts de lectura

**Quadern, treball en classe i casa

*** Comportament, Respecte i assistència


fondolapicescolores.jpg

Menjar Saludable

Orientació Acadèmica I Professional