fons3.png

APIMA IES LA RIBERA

INFORMACIÓ LLIBRES CURS 2018-2019

Programa Biblioteca de centre.

Per tal de facilitar l'accés als llibres de lectura obligatòria i reduir-ne els costos per a les famílies, el curs 2017/2018 continuarem amb el projecte “Biblioteca de centre”, que consisteix en la compra per part de l'APIMA dels llibres de lectura obligatòria de Català i Castellà i el préstec a les famílies acollides al projecte durant el trimestre que l'alumn@ el farà servir.

Es podran acollir al projecte tots els alumnes que ho desitgin amb les següents normes de funcionament que acceptaran en formalitzar-ne la inscripció:

Hi poden participar els alumnes de 1er d'ESO fins a 2n Batxillerat.

La quota de participació per a satisfer les despeses de la compra de llibres serà APROXIMADAMENT DE 13 € per a alumn@ i ASSIGNATURA, els alumnes de famílies que foren usuaris l'any anterior la quota serà de 3 € per assignatura i alumn@, per a germans es criteri s'aplicarà sols a un alumn@.

Els cursos en el que les lectures siguin per elecció es subministraran els llibres per ordre de sol·licitud, si no hi ha exemplars s'haurà d'elegir un altre.

Els alumnes que desitgin fer les lectures voluntàries podran disposar dels llibres que hi ha en dipòsit, no tenen dret a obtenir un exemplar, ja que pel seu caràcter voluntari se'ns fa difícil fer-ne una projecció de necessitats.

Es formalitzarà el mateix dia que el de venda de llibres.

Els usuaris del projecte es comprometen a tenir cura del material i abonaran el seu PVP en el cas que es faci malbé per qualsevol causa.

VENTA DE LLIBRES IES LA RIBERA CURS 2018-19

Totes les famílies tendran un descompte sobre el preu de venda del 10%.

Venda llibre nou i projecte Biblioteca de centre

10 setembre venda i biblioteca centre (9:00 a 13:00 i de 15:00 a 20:00).

11 setembre venda i biblioteca centre (9:00 a 14:00).fondolapicescolores.jpg

Menjar Saludable

Orientació Acadèmica I Professional