Els caps de departament a l’IES LA RIBERA es mostren a la taula següent:

 

ASSIGNATURES

PROFESSOR/A

C. NATURALS

FRANCISCA BARCELÓ

C. SOCIALS

M. ANTÒNIA JOAN

E. FÍSICA

ENRIQUE ROLDÁN

E. PLÀSTICA

LUISA FRENÁNDEZ

FÍSICA I QUÍMICA

MARGALIDA PALMER

L. CASTELLANA

MAR MARÍ

L. CATALANA

M. ANTÒNIA FIOL

L. ESTRANGERES

CATALINA GELABERT

MATEMÀTIQUES

JAVIER VAÑÓ

MÚSICA

EVA PASCUAL

ORIENTACIÓ

PERE FERRER

TECNOLOGIA

JOSÉ ADELL