Ràtio de professorat a lesSortides

Curs

Tots

1 grup

2 grups

1r

5-7 professors

2 professors

3 professors

2n

5-7 professors

3r

5-6 professors

4t

5-6 professors

1BA

2-3 professors

2-3 professors

 

Optatives: Minimitzar el nombre de professors per manca d’alliberats