fons3.png

 

A continuació trobareu el calendari d'exàmens de setembre i si clicau aquest link podeu trobar la feina de cada curs i assignatura.

Feina d'estiu de les diferents assignatures.

Dia

Hora

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

1r Batxillerat

2 setembre

8:00-9:30

Matemàtiques

Matemàtiques

Matemàtiques

Matemàtiques

Matemàtiques/ Matemàtiques aplicades/ Llatí

9:30-11:00

Ll. castellana

Ll. castellana

Ll. castellana

Ll. castellana

Ll. castellana i literatura

11:00-12:30

Ll. catalana

Ll. catalana

Ll. catalana

 

Ll. catalana

Ll. catalana i literatura

12:30-14:00

Anglès

Anglès

Anglès

Anglès

Anglès

14:00-15:00

 

Tecnologia

Tecnologia

Tecnologia

Anatomia aplicada/

Literatura universal/ TIC

 

3 setembre

8:00-9:30

Biologia i geologia

Física i química / Àmbit científic imatemàtic 2n PMAR /

BG 1r pendent

Biologia i geologia/ Àmbit científic i matemàtic 3r PMAR

BG 1r pendent

Llatí / Biologia i geologia

Història del món contemporani / Biologia/Dibuix Tècnic I

9:30-11:00

Geografia i Història

Geografia i Història / Àmbit língüístic i social 2n PMAR

Geografia i història / Àmbit língüístic i social 3r PMAR

Geografia i Història

Cultura científica / Alemany/ Religió/Tecnologia Industrial I

11:00-12:30

Música

Música / E. Plàstica / Alemany

Física i química

FQ 2n pendent

Física i química / Economia / Iniciativa a l'activitat emprenedora i empresarial

Física i química / Economia

12:30-14:00

E. Plàstica

Pendents de Música i E. Plàstica

 

Música / E. Plàstica / Alemany

Música / E. Plàstica / Alemany/ TIC/CAAP

Filosofia

14:00-15:00

Religió/ Valors ètics

Religió/ Valors ètics

Religió/ Valors ètics / V.E. pendent

Religió/ Valors ètics

 

 

4 setembre

8:00-9:00

Ed. física

Ed. física

Ed. física

Ed. física

Ed. física


fondolapicescolores.jpg

Menjar Saludable

Orientació Acadèmica I Professional